Délvidéken a KÁMME-fotókiállítása

A Csíksomlyó és Kárpát-medencei keresztény értékek című kiállítást, amelyet a magyarországi Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány és az ugyancsak anyaországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, valamint délvidéki partnerszervezete a Keresztény Értelmiségi Kör civil szervezet szervezésében mutatták be Szabadkán, Magyarkanizsán és Óbecsén.

Szabadkán a Népkör Magyar Művelődési Központ Oláh Sándor Körgalériája adott helyet a tárlatnak. 2023. szeptember 4-én a megnyitón Szabó Hangya Teréz a Keresztény Értelmiségi Kör elnökségi tagja köszöntötte a résztvevőket, majd a Népkör MMK Bóbita leánykarának szólistái, Korponai Réka és Márton Lilla Balázsteleki dalcsokorral gazdagították a programot. Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese megnyitóbeszédében ismertette a fotókiállítás tudnivalóit. A kiállítás 28 nagyméretű színes, illetve fekete-fehér fotóból áll, amelyek hivatásos és amatőr fotósok munkái az egész Kárpát-medencéből. A fotók döntő többsége a csíksomlyói búcsút, Ferenc pápa látogatását és ehhez kapcsolódóan a székelyföldi, erdélyi vallásos emlékeket mutatja be, ezenkívül nemcsak Erdély, de Kárpátalja és a Délvidék szakrális emlékhelyei is megjelennek a képeken. A kiállításról készült fotók itt tekinthetők meg.

Négy sikeres vajdasági díjazott lett: a Kárpát-medencei magyar keresztény értékek kategóriában, az amatőrök között lett különdíjas a szabadkai Fejfár János, Apor Vilmos emlékére című művével. Ugyanebben a kategóriában, de már a hivatásos fotósok között két díjazott is volt: a szabadkai ifj. Novák Mihály, aki Kilátás az ablakomból című képével második, míg az ugyancsak szabadkai Molnár Edvárd, Aracs III elnevezésű munkájáért harmadik díjban részesült. A torontálvásárhelyi Martinek Imre: Napszentület a kereszt tövében, illetve ifj. Novák Mihály: Mennyei kastély No. 2. című fotójával nyert jogot a nagyszabású és a Kárpát-medence szerte látogatott kiállításon való részvételre. 

Magyarkanizsán a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény Dobó Tihamér Képtárában kerültek kiállításra a fotók. 2023. szeptember 18-án a megnyitón Muhi Zsuzsanna a képtár koordinátora köszöntötte az egybegyűlteket, majd Szabó Hangya Teréz a Keresztény Értelmiségi Kör elnökségi tagja ismertette a képkiállítás történetét. A programot a Rözgő citerazenekar előadása színesítette. A kiállításról készült fotók itt tekinthetők meg.

Óbecsén 2023. október 2-án volt a fotókiállítás ünnepélyes megnyitója a Városi színház Kör galériájában. Szél Gabriella művészettörténész köszöntötte a jelenlevőket. Szilágyi Edit a Keresztény Értelmiségi Kör elnökségi tagja és az óbecsei csoport elnöke ismertette a Keresztény Értelmiségi Kör munkásságát és a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségével valamint a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvánnyal való sokéves együttműködést. A kiállítás megnyitót a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Botra férfikórus és a Dudoló asszonykórus közös éneke tette ünnepélyessé. Borbély Béla a Keresztény Értelmiségi Kör irodavezetője bemutatta a kiállítás díjazott alkotásait, majd a program Szilágyi Edit Füle Lajos Nem hiába című szavalatával zárult. A kiállításról készült fotók itt tekinthetők meg.

A fotókiállítás a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával, valamint Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának közreműködésével valósult meg.

Borbély Béla
Keresztény Értelmiségi Kör