Bibliai napok Válaszúton

November 23-25. között került megszervezésre a válaszúti Kallós Zoltán Alapítványnál a KÁMME Alapítvány közreműködésével, az identitás kérdésével kapcsolatos, bibliai témájú történetek feldolgozása.

A tevékenység célja többek között a kulturális, hitbeli, és nyelvi identitás megalapozása és megerősítése volt. A foglalkozások során a gyerekek olyan kérdésekre kaphattak választ, hogy kik is ők valójában, mi célból teremtettek, hogyan találhatják meg helyüket a világban, hogyan viszonyuljanak a különböző, élet adta nehézségekben egymáshoz. Kiemelten, és nem utolsó sorban, hogyan őrizzék Istentől kapott identitásukat, elhívatottságukat, nem beleolvadva a korszellem és divat diktálta értékrendbe.

A gyermekek első nap megismerhették a teremtés történetén keresztül, hogy Isten mindenkit egyedinek teremtett minden különbözőségével együtt. Isten mindenki számára adott egy „ruhát”, valami talentumot, ami egyedivé teszi, ezt kell tovább fejleszteni és nem igazodni a mások, a világ által diktált divathoz. A gyerekek a napot kézműves foglalkozással zárták, amelynek címe: Ki vagyok én? — megrajzolhatták magukat, nevüket, életkorukat, kedvenc hobbijukat, valamint nemüket írhatták be.

Második nap, a József történetét adtuk elő dramatizálva, amit nagy érdeklődéssel fogadták. Ezen történet során végig járhatták József életútját. Ezen út során József különböző ruhákat kapott, amit nem ő választott magának, hanem a különböző élethelyzetek során kapott, de mindenik viselését az Istentől kapott identitása határozta meg. Bármilyen élethelyzetbe is kerülünk, az Istenhez való tartozás tudata kell meghatározza viselkedésünket, reakcióinkat. A tevékenységet szintén kézműves foglalkozással zártuk, amikor a gyerekek a fáraó fejdíszét készítették el és beöltözhettek fáraói öltözékbe.

A többnapos eseményt, énektanulás és pólófestés követte. A gyerekek egy egységes pólót kaptak az „Úr gyermeke vagyok” felirattal, amit mindenki aztán maga festett meg a hátoldalon, sajátos teremtettségéből adódóan.

A három napos tevékenység alatt mindenki nagyon jól érezte magát, érdeklődéssel és vidáman vett részt és örömmel vitte magával a saját készítésű pólót.

Balázs-Bécsi Gyöngyi
Kallós Zoltán Alapítvány, Válaszút

A program megvalósulását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.