Összefogással a keresztény Kárpát-medence megerősítéséért

Fotó: Szoták Regina

Fotó: Szoták Regina

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által létrehozott Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítvány október 25-én, Debrecenben összmagyar munkaértekezleten tekintette át a keresztény civil szervezetek helyzetét a Kárpát-medencében. Az alapítvány és a meghívott 23 határon túli keresztény-keresztyén civil szervezet közötti egynapos munkaértekezletre a debreceni Kölcsey Központ konferenciatermében került sor. A tanácskozás ökumenikus imával kezdődött, melyet Makláry Ákos görögkatolikus parókus, a KÉSZ elnöke vezetett, és amelybe a jelen lévő református és római katolikus felekezetű lelkész- és paptársak is bekapcsolódtak fohászaikkal. Az imádság során a KÉSZ által kiadott Kárpát-medencei népénekgyűjtemény közösen elénekelt imádságai is elhangzottak. 

A munkaértekezlet résztvevőit Zachar Péter Krisztián, a KÁMME elnöke, Makláry Ákos, valamint Osztie Zoltán plébános, a KÉSZ korábbi elnöke, a projekt ötletgazdája köszöntötte. Ezt követően röviden bemutattuk a meghívott szervezeteket, melyek a projektünk során együttműködési hálózatunkhoz csatlakoztak. A megjelent 14 partnerszervezet képviselői röviden beszámoltak csoportjuk tevékenységéről.

Fotó: Szoták Regina

Fotó: Szoták Regina

A munkaértekezleten Magyarország kormányának a határon túliak támogatásával kapcsolatos tevékenységéről is képet kaptak a résztvevők két nagyszerű előadás segítségével. A magyar nemzetpolitika aktuális céljairól és irányairól Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, a magyar kultúrpolitika aktuális irányairól, a határon túli magyarokat érintő lehetőségekről pedig Petneházy Attila, az EMMI magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztosa tartott tájékoztatót, melyeket követően az előadók kérdezési lehetőséget is biztosítottak.

Fontos és tanulságos értékeléseket hallhattunk a felvidéki, kárpátaljai, partiumi, erdélyi, délvidéki és horvátországi régiók képviselőitől a helyi magyarság, a kereszténység és a keresztény értelmiség régióbeli helyzetéről.

Ezt követte a KÁMME folyamatban lévő projektjeinek eredményeiről szóló tájékoztató. Zachar Péter Krisztián elnök úr ismertette a projektek céljait, majd a projektkoordinációs csapat részletesen beszámolt a projektek felépítéséről és a szervezetépítés kérdéseiről. Szóba került a partnerek körében végzett, még nem lezárt kérdőíves információgyűjtés, az alapítvány által kezdeményezett keresztény értékeket bemutató fotópályázat és az ebből született kiállítás, továbbá a neszmélyi keresztény alkotótábor és az ott elkészített művekből megrendezett kiállítás. Bemutatásra kerültek a még folyamatban lévő projektek is, így az útmenti keresztek felújítása, a partnerekkel közösen megszervezésre kerülő előadássorozatok, találkozások, továbbá egy ifjúsági hálózat megszervezése. A partnerszervezetek is összefoglalták a projektekhez kapcsolódó eddigi tevékenységüket, melyek a művészeti projekthez köthető jelentkezésektől, a kiállításokon való részvételen keresztül az útmenti keresztek felújítására beadott belső pályázatokig számos projektelemet érintettek. Megkezdődött a vallási és turisztikai célpontok azonosítása és leírása, sőt az első anyaországi és határon túli találkozások is lezajlottak.

Fotó: Szoták Regina

Fotó: Szoták Regina

A délutáni ülés keretében a jövőbeni projektekről, az együttműködés fejlesztésének lehetőségeiről és további területeiről tárgyaltunk a partnerek meglátásai alapján. A „hogyan tovább” kérdésének fölvetésére több mint félszáz ötlet, javaslat érkezett melynek segítségével körvonalazódhat a további közös munka.

A hatékony és eredményes projektértekezlet végeztével a jelen lévő partnerszervezetek képviselőivel együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírására került sor.

 

A KÁMME Alapítvánnyal együttműködő partnerek listája elérhető itt.

A KÉSZ által kiadott Kárpát-medencei népénekgyűjtemény énekeinek szövege, kottája és hanganyaga elérhető itt.