Rákóczi-nap Komarócon

Fotó: Szanyi Norbert

Az Egyesület a keresztény-nemzeti értékek megmaradásáért egész napos programot szervezett a II. Rákóczi Ferenc-emlékév kapcsán november 9-én a felvidéki Komarócon.

„Az utolsó leheletemig megőrzöm a nép szeretetét, mely a nép szívében mindig élni fog irántam.” Rákóczinak ezzel a mondatával kezdte bevezetőjét dr. Vakles Attila, az egyesület elnöke, a Borsiban született görögkatolikus parókus. A rendezvény a helyi református és katolikus egyházak képviselőinek imájával és lelki buzdításával kezdődött. Kiemelték, hogy a mai helyzetben, különösen a kisebbségben lévő magyarság esetében igen fontos a felekezetek közötti együttműködés a keresztény-nemzeti értékek védelmében. Köszöntötte a résztvevőket Keresztes Dénes is, a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese. Kiemelte, mennyire fontos a mai időkben a keresztény és a nemzeti értékek védelme, ami nem megy másként, csak ha felekezeti hovatartozástól függetlenül abban működünk együtt, amiben egyek vagyunk: magyarságunkban és Krisztus követésében. Ezt a célt szolgálja az elszakított országrészek magyarságának megőrzése érdekében a KÉSZ és alapítványa, a KÁMME Alapítvány is.

A Himnusz eléneklése után dr. Gyurkovics Miklós teológiatanár, aki Rákóczihoz hasonlóan Borsiban született, előadásában beszélt a Nagyságos Fejedelem és a görögkatolikusok kapcsolatáról. Kiemelte a család fontosságát, ezen keresztül pedig II. Rákóczi Ferenc, mint férfi, családfő és fejedelem hivatását. Úgy nevelték, hogy tudjon kormányozni. De csak az képes erre, aki önmagát is tudja kormányozni. Rákóczi igyekezett ebben a szellemben élni és uralkodni, mindig feláldozta saját vágyait a népe érdekében. Így bizony Rákóczi keveset foglalkozott a családjával és minden energiáját és tudását a kormányzásra fordította. Imáiban gyakran fohászkodott Istenhez a kísértések idején.

Miklós atya szólt Alexandriai Kelemenről (Kr. u. 150–215), aki az akkori keresztényüldözés időszakában keresztelkedett meg és lett keresztény. Akkor lett keresztény, amikor rádöbbent, hogy mindent el kell követni az üldözöttek védelméért, ezért vállalta a velük való szoros és hitbéli közösséget. „Vajon mi hogy állunk ezzel a mostani időkben?”

Kelemen Csaba egri színművész előadásában hallgathattuk meg Balási-Horváth: „Kárpátok dala” c. művét, „A Fejedelem” című musical betétdalát, majd Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc 1703. június 16-i zászlóbontó beszédét.

Dr. Lovász Emese régész-történész tartott előadást arról, hogy a néphagyomány miként őrizte meg Rákóczi emlékét, milyen legendák születtek az egyes tájegységekben a fejedelemről. A gyűjtésekből mindenütt visszaköszönt Rákóczi emberi és fejedelmi nagysága, nemzeti elkötelezettsége, de nem maradhatott ki annak a megemlítése sem, hogy milyen „jóképű férfi” volt. A Rákóczi-tisztelet a mai napig töretlen azokon a területeken, ahol a fejedelem valaha is megfordult.

Ezután Kelemen Csaba, a musical főszereplője tartott előadást a mű megszületéséről és történelmi hátteréről. A nagysikerű előadást követően került sor a musical levetítésére. 

A rendezvény neves előadóművészek közreműködésével, operett-gálaműsorral zárult.

Keresztes Dénes

« 1 A 9 »