Popovics Béla Kárpátalján tartott előadást

Popovics Béla 2020. február 27-i nagybányai előadásáról

 

Kárpátalja A nagybányai szórványmagyarság aktív tagjai az elmúlt években több alkalommal is részt vettek emlékezetesen szép kárpátaljai honismereti kirándulásokon, ezért Popovics Béla előadását is érdeklődéssel fogadták, aki feleségével, Palojtay Mártával együtt érkezett a Teleki Magyar Házba. A másfél órás előadás lendülete, Kárpát-medencei összefogást sürgető üzenete és a bőséges képanyag segítségével érzékletesen bemutatott kultúrtörténeti érdekességei nagy sikert arattak a hallgatóság körében. Az előadó mindenkit arra bátorított, hogy nemcsak szűkebb környezetének magyar emlékeit ismerje meg, hanem a szomszédos országban élő magyarokkal is keresse a kapcsolatot, hiszen évezredes közös kultúránk és történelmünk erőt ad minden élethelyzetben. Popovics Béla hívő keresztényként, tanárként és cserkészvezetőként egyaránt tanúságot tett arról, hogy a nehéz ukrajnai helyzetben is érdemes közösségi munkát végezni. Ez a bátorítás az erdélyi szórványtelepülések számára fontos üzenetet hordoz a szülőföldön való boldogulás és a magyar értékek megőrzésének küzdelmeiben.