Kuratórium

Az alapítvány kuratóriuma három tagból áll, személyüket az Alapító jelöli ki. Mandátumuk a megválasztástól számított 3 évre szól. A Kuratórium tagjai 2017 óta:

Dr. Zachar Péter Krisztián

Elnök


Tanszékvezető egyetemi docens, történész. Diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte, majd szintén itt védte meg történelemtudományi doktori (PhD) értekezését. Tudományos munkássága mellett oktatott az ELTE BTK-n, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Hosszú éveken át a Kodolány János Főiskola Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. 2009-től rendszeres felkért előadója a Szent Korona Szabadegyetemnek és konferencia-sorozatnak. 2015-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Kutatói Ösztöndíját. Kutatásai során több országos jelentőségű OTKA kutatócsoport tagja, majd vezetője volt. 2004 és 2015 között a Modern Minerva Alapítvány kuratóriumi tagja. 2005-től a KÉSZ Budapest-belvárosi csoportjának tagja, 2011-től a csoport elnöke. Alapító történelem-oktatója volt a KÉSZ Aquinói Szent Tamás Akadémiának. 2016-tól a KÉSZ országos elnökségének tagja.

Dr. Kóczy László Áron

kuratóriumi tag


Dr. Osztie Zoltán

kuratóriumi tag