Út menti keresztek

A teljes Kárpát-medencében lépten-nyomon megtalálható út menti keresztek a katolikus népi vallásosság jellegzetes emlékei. A keresztény magyarság ezen jól látható jeleinek megőrzése érdekében 2019-ben a KÁMME Alapítvány a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatásac. projektje keretében 15 határon túli magyar, út menti kereszt felújítását határozta el. Együttműködő partnereink közreműködésével és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával 2022 áprilisáig végül összesen 19 kereszt felújítása valósult meg a Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és a Muravidéken.

A székelyföldi Kászonban felújított keresztekről 2020-ban virtuális bemutató készült, “Krisztus keresztje nekünk az Isten ereje – Kászon” címmel. A filmben egyúttal a kászoni vidékről is sok érdekességet is megtudhatunk. 

2022-ben elkészült a film 2. része, melyben a Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Partium területein lévő keresztek felújításába nyerhetünk bepillantást.

A projekt keretében felújított keresztek:

 1. Dér Sándor-féle kereszt, Csantavér, Délvidék
 2. Pléhkrisztus a szélmalom mellett, Völgypart, Délvidék
 3. Az egyházaskéri köztemető nagykeresztje, Délvidék
 4. Malomkőbe állított kereszt, Brazília, Délvidék
 5. Felsőhegyi kereszt, Délvidék
 6. Tekerő keresztfája, Kászonimpér, Erdély
 7. Kereszt a főút mellett, Kászonimpér, Erdély
 8. Jakabfalva falubéli keresztje, Kászonjakabfalva, Erdély
 9. Kereszt a Salutaris-forrás útján, Kászonjakabfalva, Erdély
 10. János Pataka Hosszú keresztfája, Kászonaltíz, Erdély
 11. Templomkerti kereszt Nagykárolyban, Partium
 12. Asztély egykori katolikus temetőjének keresztje, Kárpátalja
 13. A benei köztemető keresztje, Kárpátalja
 14. Kereszt Bene falu elején, Kárpátalja
 15. Beregszászi útszéli kereszt, Kárpátalja
 16. A beregszászi római katolikus temető keresztje, Kárpátalja
 17. A nagymuzsalyi kereszt, Kárpátalja
 18. A sislóci temetői kereszt, Kárpátalja
 19. Fakereszt a lendvai Szent Katalin-templom falán, Lendva, Muravidék

Az út menti keresztek felújításával kapcsolatos hírek

2023-12-04

Összetartás nélkül nem lehet jövőt építeni

Szórványnapi ünnepség és keresztszentelés a Zsil-völgyben
2022-12-19

Keresztfelújítás Felvidéken

Felújításra került az Alsóbodokon található alvégi útmenti kereszt.
2022-12-16

A lupényi kereszt felújítása

Felújításra került a lupényi Kármelhegyi Boldogasszony plébánia missziós keresztje.
2022-09-01

A batári keresztek

A kárpátaljai település templomkertjében három kereszt került felújításra.
2022-03-13

Krisztus keresztje nekünk az Isten ereje – 2. rész

Megjelent a felújított kereszteket bemutató film 2. része
2022-02-22

Templomkerti kereszt Nagykárolyban

A nagykárolyi görögkatolikus templom felújított keresztje.
2021-09-26

Malomkőbe állított kereszt

A délvidéki Brazília faluban található különleges, malomkőbe állított kereszt felújítása a helyiekkel közös összefogással, a KÁMME keresztfelújítási projektje keretében valósult meg 2021 őszén.
2021-08-02

Keresztfelújítás Felsőhegyen

Újabb kereszt felújítására került sor Felsőhegyen, Zenta határában.
2021-04-07

Fakereszt a lendvai Szent Katalin-templom falán

A 17. század végén Lendva a katolicizmus egyik fő támogatójának számító Esterházy család birtoka lett. Ők építtették 1749 és 1751 között azt a templomot, melynek egyik külső falán található a […]
2020-12-22

A sislóci temetői kereszt

A kárpátaljai Sislóc település görögkatolikus temetői keresztje.
2020-07-22

A felújított völgyparti kereszt

Délvidéken megújult egy bádogkereszt a KÁMME projektje keretében
2020-07-08

Keresztfelújítás az egyházaskéri temetőben

A keresztfelújítási projektünk keretében, a Keresztény Értelmiségi Kör közreműködésével 2020 júliusában az egyházaskéri kereszt teljesen megújult, így újra eredeti szépségében hirdetheti Isten dicsőségét a temetőbe érkezők számára.
2020-06-27

A felújított csantavéri kereszt

A Dér Sándor-féle csantavéri kereszt, ahogy a völgyparti és az egyházaskéri is, ismét régi pompájában hirdeti Isten dicsőségét.
2020-05-29

Pünkösd és Trianon

A KÁMME elnökének ünnepi köszöntése pünkösd és a trianoni 100 éves évforduló alkalmából
2020-05-29

Krisztus keresztje nekünk az Isten ereje

Film a kászoni útmenti keresztek felújításáról
2020-05-06

János Pataka Hosszú keresztfája

A kászonaltízi János Pataka „hosszú” nevű dűlőjén álló régi fakereszt.
2020-05-06

Kereszt a Salutaris-forrás útján

A kászonjakabfalvi Salutaris-forráshoz vezető út mentén található keresztet a borvízhez járó falusiak állíthatták.
2020-05-06

Jakabfalva falubéli keresztje

Felújított falubéli kereszt korpusszal.
2020-05-06

Kereszt Kászonimpér és Jakabfalva között

A Kászonimpér és Jakabfalva között lévő út menti kereszt.
2020-05-06

A kászonimpéri Tekerő keresztfája

A Kászonimpér Tekerő nevű részén álló, jellegzetes kászoni fakereszt.
2020-05-04

A nagymuzsalyi kereszt

Beregszász–Nagyszőlős főútvonal mentén, Nagymuzsaly település elején található út menti kereszt.
2020-05-04

A beregszászi római katolikus temető keresztje

Közel százesztendős kereszt a beregszászi római katolikus temetőben.
2020-05-04

Beregszászi útszéli kereszt

Görögkatolikusok által állított kereszt Beregszász és Déda között.
2020-05-04

Kereszt Bene falu elején

Bene község elején, egy családi ház előkertjében található fából készült kereszt.
2020-05-04

A benei köztemető keresztje

A kárpátaljai Bene község köztemetőjében felújított kereszt.
2020-05-04

Asztély egykori katolikus temetőjének keresztje

As asztélyi főút mentén lévő temető keresztje.