Ég és föld között – virtuális kiállítás

Gedai Csaba: Harmadnapra föltámadt

Gedai Csaba: Harmadnapra föltámadt

Kedves Barátaink!

Gedai Csaba: Harmadnapra föltámadt

Vészterhes időket élünk. Szokatlan, életvitelünkben váratlan fordulatokat hozó, megdöbbentő időket élünk. Mintha a valóság kizökkentett volna a megszokott kerékvágásból és a világ eddigi működéséből. De ne higgyük, hogy mindez példa nélküli, és különösen ne higgyük, hogy mindeközben egyedül vagyunk. Ugyan egy-egy pillanatban megtapasztalhatjuk saját erőtlenségünket, tehetetlenségünket, de most, a Nagyhéten, az Örömhír ismeretében tudjuk, hogy van kire támaszkodnunk, van kire bíznunk életünket. Van, aki saját életét adta értünk, megváltásunkért. Lehetünk egy pillanatra egyedül, de mindeközben mégis együtt vagyunk! Lélekben, hitben, közösségben együtt vagyunk akkor is, ha a szokatlan körülmények egy rövid időre elszakítanak is minket egymástól. Épp a magyarság éli át talán Európában leginkább immár kereken száz éve, hogy mit is jelent ez az egymástól elszakított, de mégis egymásért való létezés – a nélküled, de mégis érted és veled…
Amikor a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elhatározta, hogy életre hívja a KÁMME Alapítványt, az egyik vezérgondolat éppen az egymásért való cselekvő szeretet volt. Ezt pedig elsősorban a Kárpát-medence keresztény/keresztyén értékeinek megőrzésével és bemutatásával, a magyar nemzeti egység elősegítésével, a társadalmi és kulturális szerepvállalás révén kívánjuk elősegíteni. A nehéz és fájdalmas időkben különösen itt van az ideje, hogy az evangelizáció révén, új módszerek és technikák alkalmazásával azok felé a nemzettestvéreink felé forduljunk, akik keresik a kapaszkodókat, és nem találják az utat a Megváltó szeretete felé. Ebben, hitünk szerint, lélekfelemelő eszköz lehet a művészet. Mégpedig napjaink szinkretista törekvéseivel szemben, az Európára jellemző szekularizációra válaszolva egyértelműen a keresztény, sőt szakrális alkotóművészet.
Mi itt, a Kárpát-medencében – a történelmi vérzivataron és minden múltat eltörölni szándékozó törekvésen át is – egyértelműen látjuk még azt a vallásos művészeti hagyományt, amely lehetővé tette Európa és benne a magyarság szellemi-kulturális fejlődését, gazdagodását. Fontosnak tartjuk, hogy ez a hagyomány napjaink kovásza legyen, áthassa közösségeinket, és így lehetővé váljon, hogy a keresztény értékek és közös keresztény/keresztyén vallásunk alappillérei mindennapjainkban életünk támaszai legyenek. Azt szeretnénk, ha a keresztény művészet értékteremtő jelenléte újra egyre szélesebb körben lenne érzékelhető. Különösen e nehéz körülmények, a háborgó óceán hullámvetései közepette is célunk eljuttatni a keresztény művészet szemlélődését, reflexióját világunkról, hitünkről, Urunk Jézus Krisztus megváltó szeretetéről mindenkihez, aki ebbe kapaszkodva újra erőre tud kapni a hánykolódó bárka fedélzetén. Az aggódás, az előttünk álló ismeretlen e támasz nélkül felemészthet bennünket. De most, húsvét ünnepéhez közeledve jó, ha tudatosítjuk magunkban: a Szentírásban 365 ízben hangzik el a „Ne féljetek” kifejezés és szinonimái, és ezt hagyományozta ránk Szent II. János Pál pápa is!
A KÁMME Alapítvány azzal szeretne segíteni a nehéz időben, hogy az Ég és Föld között című, Kárpát-medencei művészek csoportos képző-, ipar- és fotóművészeti vándorkiállítását az online térbe költöztette és mindenki számára elérhetővé tette. A kiállítás 2020 januárjában a magyar királyok városában, Székesfehérváron a Szent István Művelődési Ház Szent Korona termében debütált. Februárban Budapesten, a Józsa Judit Galériában, majd márciusban a pécsi Pannon Magyar Házban volt látható. Áprilisban a debreceni Kölcsey Központ, míg májusban, a nyíregyházi Szent Atanáz Hittudományi Főiskola adott volna otthont a vándorkiállításnak, ám a váratlan veszélyhelyzet miatt ezekre már nem kerülhetett sor. Így most virtuális kiállításba rendezve, Józsa Judit narrációja és Káplár József szerkesztése révén az online térben mutatjuk be ezt a csodálatos műalkotásokat felvonultató vándorkiállítást.
Bízunk benne, hogy a művészeti értékek bemutatása segít megélnünk húsvét misztériumát is, rávilágít arra, hogy Krisztus földi vándorútjának végén önmagát áldozatként felajánlva tőlünk vette el a halált és így mi Tőle kapunk életet. A 2019 októberében szentté avatott John Henry Newman bíborossal együtt vallhatjuk: „Isten nem veszi le ugyan vállunkról a keresztet, de elegendő erőt ad az elhordozásához”.

Az előttünk álló nehéz időkben is fontos, hogy egységben maradva, virtuálisan is egymás kezét fogva erősödjünk hitünkben, kultúránkban.

Áldott húsvétot kívánok a KÁMME Alapítvány minden munkatársa nevében!

Dr. Zachar Péter Krisztián kuratóriumi elnök

Az Ég és föld között című virtuális kiállítás megtekinthető a KÉSZ YouTube-csatornáján: