Konferencia a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészetről

A KÁMME a Józsa Judit Művészeti Alapítvánnyal közösen 2019. október 24-én, a Józsa Judit Galériában rendezte meg az első Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet című konferenciát.

Az esemény a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” c. projekt keretein belül került megvalósításra. A megjelenteket házigazdánk, Józsa Judit művészettörténész és keramikusművész mellett Zachar Péter Krisztián, alapítványunk elnöke köszöntötte, majd a nyitó előadást Osztie Zoltán plébános, az alapítvány kuratóriumi tagja tartotta „Minden értetek történik” címmel. Kárpáti Árpád, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Hazai, egyházi és nemzetiségi támogatások igazgatója a BGA támogatási tevékenységéről számolt be. Tóth Norbert, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza Galéria programjának kurátora által végzett munka, a külhoni kiemelt alkotók kutatása, bemutatása, dokumentálása és kanonizálása a közönség magas fokú érdeklődését váltotta ki. Nem kevésbé figyelemre méltó előadást hallhattunk Kulcsár Edit galériavezető asszonytól, aki a 30 éves Erdély Művészetéért Alapítvány tevékenységét mutatta be.

A konferencia fókuszba állította a határon túli keresztény alkotóművészetet, ugyanis az elmúlt hetven esztendőben a határon túlra szorult területeken kimagasló színvonalú életművek jöttek létre, de ezekből a honi művészettörténet keveset fedezett fel, a fiatalabb alkotókról nem is beszélve. A kortárs határon túli keresztény alkotóművészek helyzetéről, lehetőségeikről, megélhetésük és megmaradásuk problémaköréről méltatlanul keveset tudunk. A konferencián elhangzott előadások segítenek abban, hogy többet tudjunk tenni a jövőben a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészetért és annak művelőiért.

A zárszóban Józsa Judit fohászként Reményik Sándor szavait idézte: „Legyünk szél, mely hordja a magot”, legyünk újra őseinkhez és történelmi hőseinkhez méltók, a keresztény kultúra és hit őrzői, akik Boldogasszony Anyánk katonái!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a sikeres konferencia megtervezésében és lebonyolításában szerepet vállaltak, a neves előadóknak, a művészeti kuratórium tagjainak, az alapítvány munkatársainak és a projektkoordinációs csapatnak.